932.79.030

Hiển thị kết quả duy nhất


 • BẢN LỀ THỦY LỰC HAFELE 932.79.030
  Bản lề thủy lực Hafele 932.79.030 dùng cho cửa mở 1 chiều hoặc 2 chiều
  Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  Chức năng giữ cửa ở 90º
  Tác dụng đóng cửa từ 130º trở xuống
  Chiều cao cửa tối đa: 2600 mm
  Phù hợp cho cửa mở trái và phải
  Lực đẩy theo tiêu chuẩn EN1154
  Bản lề thủy lực Hafele 932.79.030 dùng cho cửa mở 1 chiều hoặc 2 chiều
  Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  Chức năng giữ cửa ở 90º
  Tác dụng đóng cửa từ 130º trở xuống
  Chiều cao cửa tối đa: 2600 mm
  Phù hợp cho cửa mở trái và phải
  Lực đẩy theo tiêu chuẩn EN1154

  932.79.030

  932.79.030

  Bản lề thủy lực Hafele 932.79.030 dùng cho cửa mở 1 chiều hoặc 2 chiều
  Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  Chức năng giữ cửa ở 90º
  Tác dụng đóng cửa từ 130º trở xuống
  Chiều cao cửa tối đa: 2600 mm
  Phù hợp cho cửa mở trái và phải
  Lực đẩy theo tiêu chuẩn EN1154
  Bản lề thủy lực Hafele 932.79.030 dùng cho cửa mở 1 chiều hoặc 2 chiều
  Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  Chức năng giữ cửa ở 90º
  Tác dụng đóng cửa từ 130º trở xuống
  Chiều cao cửa tối đa: 2600 mm
  Phù hợp cho cửa mở trái và phải
  Lực đẩy theo tiêu chuẩn EN1154
  BẢN LỀ THỦY LỰC HAFELE 932.79.030

  - 40%

Hiển thị kết quả duy nhất