932.79.020

Hiển thị kết quả duy nhất


 • BẢN LỀ THỦY LỰC HAFELE 932.79.020
  Bản lề thủy lực Hafele 932.79.020 dùng cho cửa mở 1 chiều hoặc 2 chiều
  Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  Chức năng giữ cửa ở 90º
  Tác dụng đóng cửa từ 130º trở xuống
  Chiều cao cửa tối đa: 2600 mm
  Phù hợp cho cửa mở trái và phải
  Lực đẩy theo tiêu chuẩn EN1154
  Bản lề thủy lực Hafele 932.79.020 dùng cho cửa mở 1 chiều hoặc 2 chiều
  Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  Chức năng giữ cửa ở 90º
  Tác dụng đóng cửa từ 130º trở xuống
  Chiều cao cửa tối đa: 2600 mm
  Phù hợp cho cửa mở trái và phải
  Lực đẩy theo tiêu chuẩn EN1154

  932.79.020

  932.79.020

  Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  Chức năng giữ cửa ở 90º
  Tác dụng đóng cửa từ 130º trở xuống
  Chiều cao cửa tối đa: 2600 mm
  Phù hợp cho cửa mở trái và phải
  Lực đẩy theo tiêu chuẩn EN1154
  Bản lề thủy lực Hafele 932.79.020 dùng cho cửa mở 1 chiều hoặc 2 chiều
  Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  Chức năng giữ cửa ở 90º
  Tác dụng đóng cửa từ 130º trở xuống
  Chiều cao cửa tối đa: 2600 mm
  Phù hợp cho cửa mở trái và phải
  Lực đẩy theo tiêu chuẩn EN1154
  BẢN LỀ THỦY LỰC HAFELE 932.79.020

  - 35%

Hiển thị kết quả duy nhất