931.84.829

Hiển thị kết quả duy nhất


 • ÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG HAFELE 931.84.829
  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.829 thuộc loại EN2-5
  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154
  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.829 thuộc loại EN2-5
  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.829 thuộc loại EN2-5
  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

  931.84.829

  931.84.829

  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154
  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.829 thuộc loại EN2-5
  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.829 thuộc loại EN2-5
  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

   

  - 35%

Hiển thị kết quả duy nhất