931.84.819

Hiển thị kết quả duy nhất


 • TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG HAFELE 931.84.819
  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.819 thuộc loại EN2-6
  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154
  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.819 thuộc loại EN2-6
  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN115
  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.819 thuộc loại EN2-6
  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN115

  931.84.819

  931.84.819

  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN115
  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.819 thuộc loại EN2-6
  – Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

  - 35%

Hiển thị kết quả duy nhất