931.84.769

Hiển thị kết quả duy nhất


 • TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG HAFELE 931.84.769
  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
  – Tiêu chuẩn chống cháy CE
  – Có thể điều chỉnh lực đóng

  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
  – Tiêu chuẩn chống cháy CE
  – Có thể điều chỉnh lực đóng

  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
  – Tiêu chuẩn chống cháy CE
  – Có thể điều chỉnh lực đóng

  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

  – Lực đóng theo tiêu chuẩn

  931.84.769

  931.84.769

  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
  – Tiêu chuẩn chống cháy CE
  – Có thể điều chỉnh lực đóng

  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

  – Thiết bị đóng cửa tự động Hafele 931.84.769 thuộc loại EN2-6
  – Tiêu chuẩn chống cháy CE
  – Có thể điều chỉnh lực đóng

  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt

  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

  - 35%

Hiển thị kết quả duy nhất