931.84.299

Hiển thị kết quả duy nhất


 • TÍNH NĂNG CỦA TAY ĐẨY CỬA HƠI HAFELE 931.84.299
  – Tay đẩy hơi cửa Hafele 931.84.229 thuộc loại EN2-4
  Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154
  – Tay đẩy hơi cửa Hafele 931.84.229 thuộc loại EN2-4
  Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154
  – Tay đẩy hơi cửa Hafele 931.84.229 thuộc loại EN2-4
  Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

  931.84.299

  931.84.299

  Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154
  – Tay đẩy hơi cửa Hafele 931.84.229 thuộc loại EN2-4
  Có chức năng giữ cửa
  – Có thể điều chỉnh lực đóng
  – Có thể điều chỉnh tốc độ chốt
  – Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
  – Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
  – Lực đóng theo tiêu chuẩn EN1154

  - 35%

Hiển thị kết quả duy nhất