916.63.099

Hiển thị kết quả duy nhất


 • RUỘT KHÓA HAFELE 916.63.099 5 CHÌA
  + Ruột khóa phòng ngủ Hafele 916.63.099 thuộc dòng: Startec
  + Hệ chìa chủ theo yêu cầu của khách hàng
  + Hệ thống chìa 5 pin
  + Số lượng chìa phụ thuộc vào số lượng cặp pin và các xếp pin
  + Ruột khóa theo tiêu chuẩn EN1303 và DIN 18 252: 09/1999
  + Một đầu chìa + Một đầu vặn
  + Ruột khóa phòng ngủ Hafele 916.96.311 phù hợp với phòng ngủ, cửa phòng riêng
  THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.63.099 5 CHÌA
  + Chất liệu: Đồng mạ nikel
  + Chiều dài A: 35 mm
  + Chiều dài B: 35 mm
  + Chiều dài C: 70 mm
  + Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
  + Vít cố định ruột khóa + 5 chìa thép mạ nikel

  916.63.099

  916.63.099

  RUỘT KHÓA HAFELE 916.63.099 5 CHÌA
  + Ruột khóa phòng ngủ Hafele 916.63.099 thuộc dòng: Startec
  + Hệ chìa chủ theo yêu cầu của khách hàng
  + Hệ thống chìa 5 pin
  + Số lượng chìa phụ thuộc vào số lượng cặp pin và các xếp pin
  + Ruột khóa theo tiêu chuẩn EN1303 và DIN 18 252: 09/1999
  + Một đầu chìa + Một đầu vặn
  + Ruột khóa phòng ngủ Hafele 916.96.311 phù hợp với phòng ngủ, cửa phòng riêng
  THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.63.099 5 CHÌA
  + Chất liệu: Đồng mạ nikel
  + Chiều dài A: 35 mm
  + Chiều dài B: 35 mm
  + Chiều dài C: 70 mm
  + Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
  + Vít cố định ruột khóa + 5 chìa thép mạ nikel

  - 35%

Hiển thị kết quả duy nhất