916.08.683

Hiển thị kết quả duy nhất


 • RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
  + Ruột khóa Hafele 916.08.683 thuộc dòng: Startec
  + Hệ chìa chủ theo yêu cầu của khách hàng
  + Hệ thống chìa 5 pin
  + Số lượng chìa phụ thuộc vào số lượng cặp pin và các xếp pin
  + Ruột khóa theo tiêu chuẩn EN1303 và DIN 18 252: 09/1999
  + Một đầu chìa
  + Một đầu vặn
  + Ruột khóa Hafele 916.08.683 phù hợp với phòng ngủ, cửa phòng riêng

  916.08.683

  916.08.683

  THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
  + Chất liệu: Đồng mạ nikel
  + Chiều dài A: 35.5 mm
  + Chiều dài B: 35.5 mm
  + Chiều dài C: 71 mm
  + Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
  + Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel
  THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
  + Chất liệu: Đồng mạ nikel
  + Chiều dài A: 35.5 mm
  + Chiều dài B: 35.5 mm
  + Chiều dài C: 71 mm
  + Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
  + Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel
  THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
  + Chất liệu: Đồng mạ nikel
  + Chiều dài A: 35.5 mm
  + Chiều dài B: 35.5 mm
  + Chiều dài C: 71 mm
  + Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
  + Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel
  THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.08.683
  + Chất liệu: Đồng mạ nikel
  + Chiều dài A: 35.5 mm
  + Chiều dài B: 35.5 mm
  + Chiều dài C: 71 mm
  + Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
  + Vít cố định ruột khóa + 3 chìa thép mạ nikel

  - 35%

Hiển thị kết quả duy nhất