916.01.013

Hiển thị kết quả duy nhất


 • TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
  – Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
  – Chất liệu: đồng thau
  – Màu hoàn thiện: màu inox mờ
  Kích thước 71 mm
  – Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
  – Đóng gói: 1 bộ
  TÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
  – Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
  – Chất liệu: đồng thau
  – Màu hoàn thiện: màu inox mờ
  Kích thước 71 mm

   

  916.01.013

  916.01.013

  – Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
  – Đóng gói: 1 bộTÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
  – Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
  – Chất liệu: đồng thau
  – Màu hoàn thiện: màu inox mờ
  Kích thước 71 mm
  – Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
  – Đóng gói: 1 bộTÍNH NĂNG CỦA RUỘT KHÓA HAFELE 916.01.013
  – Ruột khóa hafele 916.01.013 dạng đầu vặn đâu chìa made in EU
  – Chất liệu: đồng thau
  – Màu hoàn thiện: màu inox mờ
  Kích thước 71 mm
  – Trôn bộ: 1 ruột khoá, 1 Vít và 3 chìa
  – Đóng gói: 1 bộ

  - 35%

Hiển thị kết quả duy nhất