900.99.769

Hiển thị kết quả duy nhất


 • RUỘT KHÓA VỆ SINH HAFELE 900.99.769
  + Ruột khóa vệ sinh hafele 900.99.769 thuộc dòng: Startec
  + Một đầu có khe mở khẩn cấp
  + Một đầu vặn
  + Ruột khóa Hafele 900.99.769 phù hợp với phòng vệ sinh
  THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA VỆ SINH HAFELE 900.99.769
  + Chất liệu: Đồng mạ nikel
  + Chiều dài A: 30.5 mm
  + Chiều dài B: 30.5 mm
  + Chiều dài C: 61 mm
  + Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa

  900.99.769

  900.99.769

  Vít cố định ruột khóa
  + Ruột khóa vệ sinh hafele 900.99.769 thuộc dòng: Startec
  + Một đầu có khe mở khẩn cấp
  + Một đầu vặn
  + Ruột khóa Hafele 900.99.769 phù hợp với phòng vệ sinh
  THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA VỆ SINH HAFELE 900.99.769
  + Chất liệu: Đồng mạ nikel
  + Chiều dài A: 30.5 mm
  + Chiều dài B: 30.5 mm
  + Chiều dài C: 61 mm
  + Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa
  + Ruột khóa vệ sinh hafele 900.99.769 thuộc dòng: Startec
  + Một đầu có khe mở khẩn cấp
  + Một đầu vặn
  + Ruột khóa Hafele 900.99.769 phù hợp với phòng vệ sinh
  THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA RUỘT KHÓA VỆ SINH HAFELE 900.99.769
  + Chất liệu: Đồng mạ nikel
  + Chiều dài A: 30.5 mm
  + Chiều dài B: 30.5 mm
  + Chiều dài C: 61 mm
  + Trộn bộ gồm: 1 ruột khóa một nửa

  - 35%

Hiển thị kết quả duy nhất