Thanh trượt cho sen tay 650 mm Hafele 485.60.614
- 35%

Thanh trượt cho sen tay 650 mm Hafele 485.60.614

1,490,000  968,500 

Mô tả

Thanh trượt cho sen tay 650 mm Hafele 485.60.614

Thanh trượt cho sen tay 650 mm Hafele 485.60.614

Thanh trượt cho sen tay 650 mm

Màu sắc: Chrome