Thanh sen kết hợp New Mysterious Hafele 495.60.105
- 35%

Thanh sen kết hợp New Mysterious Hafele 495.60.105

6,690,000  4,348,500 

Mô tả

Thanh sen kết hợp New Mysterious Hafele 495.60.105

Thanh sen kết hợp New Mysterious Hafele 495.60.105

Lưu lượng nước của sen đầu ở 3 bar: 15.7 lít / phút

Lưu lượng nước của sen tay ở 3 bar: 10.1 lít / phút

Dạng tia nước của sen đầu: Rain

Dạng tia nước của sen tay: Rain, Whirl, Mix

Dây sen PVC 1500 mm

Màu sắc: Đen